Giỏ hàng của bạn

Tổng tiền 0

Vào giỏ hàng
Dưa hấu vàng cắt sẵn
Liên hệ
 • Không hoá chất Không hoá chất
 • Không chất bảo quản Không chất bảo quản
Kiwi vàng cắt sẵn
Liên hệ
 • Không hoá chất Không hoá chất
 • Không chất bảo quản Không chất bảo quản
Thanh long trắng cắt sẵn
Liên hệ
 • Không hoá chất Không hoá chất
 • Không chất bảo quản Không chất bảo quản
Đu đủ đỏ chín cây cắt sẵn
Liên hệ
 • Không hoá chất Không hoá chất
 • Không chất bảo quản Không chất bảo quản
Nho xanh Úc tách trái
Liên hệ
 • Không hoá chất Không hoá chất
 • Không chất bảo quản Không chất bảo quản
Mit tách múi sẵn
Liên hệ
 • Không hoá chất Không hoá chất
 • Không chất bảo quản Không chất bảo quản
Dưa Huỳnh Long cắt sẵn
Liên hệ
 • Không hoá chất Không hoá chất
 • Không chất bảo quản Không chất bảo quản
Dưa hấu Mặt Trời Đỏ cắt sẵn
Liên hệ
 • Không hoá chất Không hoá chất
 • Không chất bảo quản Không chất bảo quản
Ổi ruby cắt sẵn
Liên hệ
 • Không hoá chất Không hoá chất
 • Không chất bảo quản Không chất bảo quản
Ổi nữ hoàng cắt sẵn
Liên hệ
 • Không hoá chất Không hoá chất
 • Không chất bảo quản Không chất bảo quản
Bưởi da xanh tách múi sẵn
Liên hệ
 • Không hoá chất Không hoá chất
 • Không chất bảo quản Không chất bảo quản
Dứa Queen cắt sẵn
Liên hệ
 • Không hoá chất Không hoá chất
 • Không chất bảo quản Không chất bảo quản
Dứa MD2 cắt sẵn
Liên hệ
 • Không hoá chất Không hoá chất
 • Không chất bảo quản Không chất bảo quản
Trái cây mix
Liên hệ
 • Không hoá chất Không hoá chất
 • Không chất bảo quản Không chất bảo quản